Stap 1 | Bewoner met beperkte mobiliteit

De bewoner:

  • is meestal rolstoelgebonden, kan een korte afstand lopen, zichzelf ondersteunen en kort staan;
  • is deels afhankelijk van hulp door zorgverleners en heeft hulpmiddelen nodig voor een aantal verloren functies;
  • de resterende functies stimuleren is belangrijk.

 Randvoorwaarden:

  • om te verplaatsen: meer vrije doorgangsbreedte en keerruimte, hele woning toegankelijk èn doorgankelijk voor standaard handbewogen rolstoel.
  •  om te handelen: meer ‘opstelruimte’ en manoeuvreerruimte; rekening houden met minder verre en minder hoge reikwijdte, minder kracht en lagere ‘ooghoogte’;
  • om te zien: veel woningonderdelen aanpassen aan lagere ‘ooghoogte’;
  • bouwkundige eisen van belang bij de plaatsing van apparatuur, bedieningselementen en bijv. radiatoren.

Belangrijk:

  • eisen Bouwbesluit, Handboek