Stap 1 | Bewoner van een levensloopbestendige woning

De bewoner:

  • meestal nog vitale 50- en 60-plussers, die zelfstandig in deze woning willen blijven wonen.

Randvoorwaarden:

  • aanpasbaarheid woning aan afnemende mobiliteit en andere lichamelijke/geestelijke beperkingen: de woning(inrichting) en de installatie kunnen op elk gewenst moment eenvoudig gewijzigd of uitgebreid worden;
  • toenemende behoefte aan veiligheid, comfort en luxe, contact met zorgverleners (ook in noodgevallen), beveiliging tegen ongevallen;
  • toegang en voldoende werkruimte voor zorgverleners;
  • bouwkundige eisen van belang bij de plaatsing van apparatuur, bedieningselementen en bijv. radiatoren.

Belangrijk:

  • WoonKeur Bestaande Bouw met o.a. certificaat Levensloopbestendige woning.
  • ISSO-publicatie nr. 77 Levensloopbestendig Wonen; functie ontwerp en uitvoering;
  • ISSO-publicatie nr. 77-Aanv Renovatie van woningen en levensloopbestendig installeren.