Stap 1 | Bewoner met licht verstandelijke beperking

De bewoner:

 •  Heeft IQ groter dan 50, is redelijk praktisch en sociaal zelfredzaam;
 •  leeftijd en aard, ernst en oorzaak van de verstandelijke beperkingen verschillen sterk;
 •  verstandelijke beperking gaat gepaard met beperkingen in sociale (zelf)redzaamheid;
 •  veelal bijkomende psychiatrische stoornissen of beperkingen, zoals motorische stoornissen, epilepsie, zintuiglijke stoornissen, psychische problemen en gedragsproblemen;
 • heeft soms extra hulp nodig of woont in woonvoorziening.

Randvoorwaarden:

 •  Installatietechniek kan:
  • de veiligheid bewaken, o.a. brandpreventie, keukenbeveiliging, alarmering
  • het vertrouwde vergroten (huiselijkheid, bedieningsgemak, zo ‘gewoon’ mogelijk)
  • de zelfredzaamheid van de bewoners ondersteunen; 
 • maatwerk essentieel, uitgaande van de kwaliteiten, vermogens en beperkingen van de klant;
 • check of de boodschap overgekomen is i.v.m. gevaar voor overschatting: intellectuele ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling gaan in veel gevallen niet gelijk op. Woordenschat is bijv. groot terwijl het begrip over de betekenis veel minder is.

Belangrijk:

 •  Echte eisen of richtlijnen ontbreken.